divendres, 27 de juliol de 2012

...en super Paco...

dimecres, 9 de desembre de 2009

...recull Última Hora, taller de ninots...


...recull diari Menorca, taller de robots...


...recull contraportada abaix...


...recull contraportada...


...recull, continuació portada...


...recull Culturàlia, Diari de Menorca...


robot fet pels fiets/fietes


robot fet pels fiets/fietes


robot fet pels fiets/fietes


robot fet pels fiets/fietes



robot fet pels fiets/fietes


robot fet pels fiets/fietes


robot fet pels fiets/fietes


robot fet pels fiets/fietes


robot fet pels fiets/fietes


robot fet pels fiets/fietes




robot fet pels fiets/fietes


robot fet pels fiets/fietes